Rektörlerden Filistin İçin Adalet ve İnsan Hakları Çağrısı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İsrail’in, insanlık ve hukuk dışı saldırılarla Filistin ve Filistinliler üzerinde kurduğu baskı, saldırı ve şiddetin sona ermesi gerektiğini söyledi. 

İçerisinde ASÜ Rektörü Prof. Şahin’in de yer aldığı Türkiye’deki 189 üniversitenin rektörü, ortak bir bildiri yayınlayarak Filistin için adalet ve insan hakları çağrısında bulundu. Ortak bildiri OSTİM Teknik Üniversitesi’nde, 10 rektörün doğrudan, 179 rektörün de çevrim içi katıldığı basın toplantısıyla duyuruldu. İsrail’in Gazze Şeridindeki şiddet uygulamalarının arttığına, çocuk, kadın demeden çok sayıda masum sivil Filistinlinin öldürüldüğüne vurgu yapılan bildiride, uluslararası insan hakları yargı kurumları göreve davet edildi. Bildirinin son bölümünde rektörler, Filistinlilerin en doğal insan hakkı olan onurlu yaşama ve mülkiyet haklarının korunması hususunda verdiği mücadeleye saygı ile destek verdiklerini açıkladı.

Üç dilde hazırlanan bildiri, düzenlenen basın toplantısında Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak okundu.

- Bildiri Tam Metni - 

İsrail, Gazze şeridinde yerleşik sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik uygulamalara, yaşam hakkını ortadan kaldıran şiddet, baskı ve saldırılara bir yenisini daha ekleyerek bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dâhil çok sayıda masum sivil insanı öldürmüş, yaralamış, evsiz bırakmıştır.
İnsan haklarını umursamayan İsrail, dünya toplumunun gözü önünde, sistematik bir soykırım yoluyla bebek, çocuk, kadın ve yaşlı gözetmeden sivilleri öldürmeye, evlerini ve topraklarını gasp etmeye, tarım alanlarını yok etmeye devam etmektedir. Aralıksız devam eden kanlı saldırılar sebebiyle üniversite rektörleri olarak uluslararası topluma sesleniyoruz: Birleşmiş Milletler’in (BM) uluslararası insan hakları hukuku ilkeleri çerçevesinde saldırılar, yıkım ve tahliyeler durdurulmalı; onurlu yaşama haklarını garanti altına alan egemen bir devlet kurmaları için Filistin toplumuna gerekli destek gecikmeksizin verilmelidir. Uluslararası yargı organlarının 1967 yılından bu yana İsrail askeri güçlerinin işgali altındaki Doğu Kudüs dâhil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduklarına dair kararları mevcuttur. Bu kararlar, İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası insan hakları yargı kurumlarını İsrail’in hukuk ve insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı net bir tavır takınarak görevlerini yerine getirmeye ve saldırıları durdurmaya davet ediyoruz. Sorumluların yargılanmasını ve Filistin halkının zararlarının tazmin edilmesini de talep ediyoruz. Bu bildiride imzası olan bizler, Filistinlilerin en doğal insan hakkı olan onurlu yaşama ve mülkiyet haklarının korunması hususunda verdiği mücadeleye saygı ile destek verdiğimizi ve daima yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz. Ayrıca, akan kanın durması ve Filistinlilere yapılan saldırıların sonlandırılması için arabuluculuk dâhil her türlü insani görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu uluslararası kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
 

Açıklamanın tamamını izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz;

https://www.youtube.com/watch?v=8lB97K9cRAM

Açıklamayı farklı dillerde okuyabilirsiniz
(You can read the description in different languages)

 

 

اردو پڑھنا.pdf

 

বেঙ্গালি পড়তে.pdf

 

לקרוא עברית.pdf

 

Lire le français.pdf

 

لقراءة اللغة العربية.pdf

 

Читать по русски.pdf

 

To read in English.pdf

1730